Will Covid-19 Hasten The Demise Of Fossil Fuels?

The sun sets behind two under construction offshore oil platform rigs in Port Fourchon, Louisiana. ……

Were Hedge Funds Right About Piling Into ANGI Homeservices Inc (ANGI)?

Den senaste rapporteringsperioden för 13F har kommit och gått, och Insider Monkey har plogat 821 ...

Kevin Rudd säger att Kina går in i ledarvakuum för coronavirus

Det globala ledarvakuumet under koronaviruskrisen är en "öppen dörr" för Kina att gå ...

Dana White Olycklig med sent stopp i Petr Yan Vs. Jose Aldo Skrot

ABU DHABI, FÖRENADE ARAB-EMIRATERNA - 12 JULI: (LR) Petr Yan från Ryssland slår Jose Aldo ...

Aussie dollar intervall bundet mittemot växande bekymmer COVID19

Upplagt av OFX AUD - australiensiska dollar Australiensiska dollarn är fraktionellt lägre i morgon mot ...

Gene ラ ン ス の 製 薬 会 社 Transgene (ト ラ ン ス ジ ー ン) が 臨床 試 験 に ブ ロ ッ ク チ ェ ー ン を 活用 | あ た ら し い 経 済

フ ラ ン ス の 製 薬 会 社 Transgene (ト ラ ン ス ジ ー ン) が 臨床 試 験 に ブ ロ ッ ク チ ェ ー ン を 活用 フ ラ ン ス の 製 薬 会 社 Transgene (ト ラ ン ス ジ ー ン) が ブ ロ ッ ク チ ェ ー ン サ プ ラ イ チ ェ ー ン の ト レ ー サ ビ リ テ ィ プ ラ ッ ト フ ォ ー ム 「Hypertrust X-Ring (ハ イ パ ー ト ラ ス ト エ ッ ク ス チ ェ ー ン)」 を 臨床 試 験 プ ロ ジ ェ ク ト「myvac (マ イ ヴ ァ ク」 に 組 み 込 ん だ こ と を 発 表. Hypertrust X-Chain は, フ ラ ン ス の ブ ロ ッ ク チ ェ ー ン 開 発 企業 Hypertrust patientdata Care (ハ イ パ ー ト ラ ス ト · ペ イ シ ャ ン ト · デ ー タ ケ ア ー) が 開 発 し た プ ロ ダ ク ト .Hypertrust X-Chain は 患者 起点 のデ ー タ の ク ロ ー ズ ド ル ー プ 供給 と 分散 型 デ ー タ チ ェ ー ン を 確保 す る ブ ロ ッ ク チ ェ ー ン ベ ー ス の ソ リ ュ ー シ ョ ン を 自己 細胞 治療 に 提供 す る と の こ と. そ し て Hypertrust X-Chain は, 自己 免疫 細胞 治療 の サ プ ラ イ チ ェ ー ン 全体 に わ た っ て, 安全 で 効率 的 か つ透明 性 の 高 い ワ ー ク フ ロ ー の オ ー ケ ス ト レ ー シ ョ ン を 可能 に し, 製 薬 会 社 を は じ め サ プ ラ イ チ ェ ー ン お よ び デ ー タ チ ェ ー ン に 関 わ る す べ て の 関係 者 に 大 き な メ リ ッ ト を も た ら し て い く と の こ と. ま た myvac は ウ イ ル ス ベ ク タ ー (MVA) を ベ ー ス に 開 発さ れ た 個別 化 免疫 療法 プ ラ ッ ト フ ォ ー ム だ. Transgene 社 の エ グ ゼ ク テ ィ ブ · バ イ ス プ レ ジ デ ン ト 兼 チ ー フ · サ イ エ ン テ ィ フ ィ ッ ク · オ フ ィ サ ー で あ る Eric Quéméneur (エ リ ッ ク · ケ ム ヌ ー ル) 氏 は 「Hypertrust ...

10 mål, 16 skott på målet

Kevin Molino gjorde det vinnande målet i Minnesota Uniteds rasande rally för en 2-1 seger över ...

Hur skulle den nya lagen i Hong Kong påverka medieorganisationer? [Video]

Jul.12 - Doreen Weisenhaus, universitetslektor och chef för Media Law and Policy Initiative på ...

G20 が デ ジ タ ル 通貨 を 事 実 上 容 認 し 10 月 に は 規 制 論 議 が 本 格 化 か | あ た ら し い 経 済

G20 が デ ジ タ ル 通貨 を 事 実 上 容 認 し 10 月 に は 規 制 論 議 が 本 格 化 か G20 (20 カ 国 · 地域) が 現金 に 代 わ る 決 済 手段 と し て デ ジ タ ル 通貨 を 事 実 上 容 認 す る 方向 で 調整 に 入 り, マ ネ ー ロ ン ダ リ ン グ 防止(AML) な ど の 規 制 論 議 を 10 月 に 本 格 化 す る 見 通 し で あ る こ と を と こ 明 関係 明 関係 明 明 関係 関係 関係 明 明こ れ ま で 米 国 を は じ め と す る 主要 国 政府 は 米 Facebook (フ ェ イ ス ブ ッ ク) が 計画 す る デ ジ タ ル 通貨 「Vågen (リ ブ ラ)」 の 影響 力 を 懸念 し, 民間 の 動 き に 対 し て け ん 制 を し て き た が, 各国 中央銀行の CBDC 導入 計画 が 加速 し て き た た め 方針 を 転 換 す る と い う. ま た 中国 政府 に よ る デ ジ タ ル 人民 元 (DCEP) の 試 験 運用 を 受 け, デ ジ タ ル 通貨 に 対 し て 慎重 姿勢 だ っ た 米 国 も 検 討 を 始 め た こ と で G7 も 対 応を 迫 ら れ, デ ジ タ ル 通貨 容 認 へ の 動 き に 至 っ た と の こ と だ. 編 集 部 の コ メ ン ト G11 は, G20 (カ ナ ダ, フ ラ ン ス, ド イ ツ, イ タ リ ア, 日本, 英国, 米 国) の 20 か 国 に, ア ル ゼ ン チ ン, オ ー ス ト ラ リ ア,ブ ラ ジ ル, 中国, イ ン ド, イ ン ド ネ シ ア, 韓国, メ キ シ コ, ロ シ ア, サ ウ ジ ア ラ ビ ア, 南 ア フ リ カ, ト ル コ, 欧 州 連 合 · 欧 州 中央銀行 を 加 え た 20 か 国 · 地域 の こ と で す な お 日本 の デ ジ タ ル 通貨 へ の 動 き と し て, 7 月. 7 日 に 日本 銀行 が レ ポ ー ト 「中 銀 デ ジ タ ル 通貨 が 現金 同等 の 機能 を 持 つ た め の 技術 的 課題」 を 公開 し て い ま す. 日 銀 は こ の レ ポ ー ト で, 今後 実 証 実 験 を 通 し て デ ジ タ ル 通貨 の 技術 的 な 実 現 可能性 に つ い て検 討 を 進 め る 方針 を 発 表 し て い ま す。 ...

Fastighetsutvecklare riktar sig till Hong Kongs invånare mitt i osäkerhet över ny lag

Ett evenemang som hålls i Hong Kong för investerare som är intresserade av Storbritanniens egendom. Uptin Saiidi | CNBC ...

Kamaru Usman jämför sin stil med Floyd Mayweather's After Win

ABU DHABI, FÖRENADE ARAB-EMIRATERNA - 12 JULI: (LR) Kamaru Usman från Nigeria slåss mot Jorge Masvidal ...

Har hedgefonder gjort rätt samtal på iQIYI, Inc. (IQ)?

I slutet av februari meddelade vi ankomsten av den första amerikanska lågkonjunkturen sedan 2009 ...

Virala Tweet-program som gör hyra är inget skämt för många amerikaner under pandemin

TOPLINE Ett viralt skämt om att betala hyror med mer än 1 miljon likes på Twitter ...

Guld fästs högre på oro över stigande COVID-19 fall

(Reuters) - Guldpriserna steg högre på måndag och höll sig över nyckelnivån på 1,800 XNUMX dollar per uns, som oroar ...

Pro-Trump Pollsters fortsätter att ge presidenten dåliga nyheter

TOPLINE Medan president Trump tog till Twitter på lördagen för att klaga på "falska undertryckningsundersökningar" och ...

Hongkongs oskakliga dollar lider plötsligt av svaghet

(Bloomberg) - Hongkongs dollar ser plötsligt sårbar ut efter veckors handel på ...

Skulden tsunami som är på väg att slå världen

Hiroshi Watanabe / Getty Images Det stora lockdown som behövs för att innehålla Covid-19-utbrottet har varit ekonomiskt förödande ...

Har hedgefonder gjort rätt samtal på ACADIA Pharmaceuticals Inc. (ACAD)?

Den senaste rapporteringsperioden för 13F har kommit och gått, och Insider Monkey har plogat 821 ...

Trump-återkallelser av energiföreskrifter överlever inte en ny administration

WASHINGTON, DC JANUARI 9: (LR) USA: s president Donald Trump ser på EPA-administratör Andrew ... [+] ...

Chipmaker analoga enheter i avancerade samtal för att köpa Maxim Integrated

Av Greg Roumeliotis (Reuters) - USA: s halvledartillverkare Analog Devices Inc håller på med avancerade samtal med ...

Är Francisco Lindors dagar som en ledare som är över?

Efter att ha varit indiernas ledare i det mesta av hans stora ligakarriär, kortstoppade All-Star ……

Kinesiska Biotech Beigene tar upp 2.1 miljarder dollar i aktiesalu

(Bloomberg) - Det kinesiska bioteknikföretaget Beigene Ltd. planerar att samla in 2.1 miljarder dollar i ett direkt erbjudande ...

Här är vad sjukhus gör för att stödja sig för koronavirusuppblomstring

Eftersom antalet koronavirus i USA ökar exponentiellt är hälsovårdsledarna oerhört bekymrade över ...

Analog Devices Near Deal to Buy Maxim for $17 Billion

(Bloomberg) — Analog Devices Inc. is close to an all-stock agreement to acquire Maxim Integrated Products…

One Of The U.S. Navy’s ‘Lightning Carriers’ Is On Fire

USS ‘Bonhomme Richard’ on fire. YouTube capture The assault ship USS Bonhomme Richard is on fire…

Tesla Reduces Model Y Price By $3,000

On Tesla Inc’s (NASDAQ: TSLA) website, the Model Y price has dropped by $3,000, now starting just…

Double-spend RuneScape hack yields trillions of in-game currency

A recently unearthed RuneScape hack was exploited by the hackers to create trillions of in-game currency…

USS Bonhomme Richard Burns, Likely A Victim Of Lax Fire Safety Practices

Fire consumes the USS Bonhomme Richard. ASSOCIATED PRESS A massive fire, likely caused by lax fire…

The Battery Billionaire Who’s Key to Tesla’s Future in China

(Bloomberg) — Tesla Inc. needs to succeed in China if it wants to dominate the world…

The Outsized Role Simon Property Group May Play in the ‘Retail Reset’

Simon Property Group appears to be having an outsized role in the retail reset, by choice…

Disney Parks Chief Happy With Booking Trends as Magic Kingdom Reopens [Video]

Jul.12 — Disney opened its Magic Kingdom and Animal Kingdom parks on Saturday, after a four-month…

Total Sears And Kmart Store Count Going Down To Just 95

And the closings keep on coming…(Photo by JEFF KOWALSKY / AFP) (Photo by JEFF KOWALSKY/AFP via…

Wall Street To Washington: ‘Show Me The Money’

Empty streets leading to the Capitol Building. The coronavirus continues to be a problem for most…